Μοῦσα


Μοῦσα
муза

Ancient Greek-Russian simple. 2014.